O chatě - historie

Chata Sport Ski

Chata Sport Ski leží v osadě, která se nazývala Hoffnungsthal, dnes česky Údolí naděje.

V průběhu posledních 300 let se ocitla postupně ve čtyřech státech Rakousko, Prusko, Polsko a Česko, přesto, že svoji polohu nezměnila.

Do roku 1710 patřila osada Hoffnungsthal k jilemnickému panství Harrachů. V 18. století se stala jednou z částí rozlehlé slezké obce Schreiberhau, dnešní Sklářské Poreby. Po 2. světové válce připadlo toto území Polsku a v osadě měli polští pohraničníci kasárna.

Aby mohlo být obnoveno spojení s Harrachovem na bývalé mezinárodní železniční trati mezi českým Tanvaldem a pruským Petersdorfem z roku 1902 došlo v roce 1958 k vzájemné výměně českého a polského území.

Údolí naděje a blízké Mýtiny /se stanicí Harrachov/ se tak ocitly po 250 letech znovu v Čechách. Po opravě 25m vysokého viaduktu přes Jizeru a 280m dlouhého tunelu byl provoz znovu zahájen roku 1963. Dál do Polska z Harrachova vlaky nejezdily. Úsek mezi Tanvaldem a Kořenovem je nejstrmější tratí a jedinou zubačkou v Česku.

Údolí naděje vzniklo jako sklářská osada. Sklárna zde pracovala v letech 1793 – 1868 a využívala okolní lesy nejen jako topidlo, ale i pro přípravu potaše nezbytné pro výrobu skla. Opuštěná huť shořela 1884, poté se zde pálilo dřevěné uhlí. Osada se pak stala významným pruským letoviskem. Hostinec Ferninanda Hoyera tehdy proslul podávaním pstruhů ulovených v Jizeře. Hrabě Schaffgotsch nechal v roce 1888 postavit most přes tehdejší hraniční řeku Jizeru a turisticky pak propojil pruské Údolí naděje se sousedním českým Martinským údolím.